Vertskap

 

Else og Steinar driv campingplassen, men Else står for den daglege drifta. Me driv og gardsbruk med frukt og slaktekylling.